Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Dlaczego badania dzieci?

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

  • Szybkość rozwoju – rozwój fizyczny, zmiany w zakresie interakcji społecznych, nabywania mowy, pamięci, zdolności rozumowania i właściwie wszystkich innych obszarów rozwoju są największe w dzieciństwie.

  • Długotrwałość wpływu – zdarzenia i doświadczenia wczesnych lat silnie wpływają na całokształt późniejszego rozwoju jednostki.

  • Wgląd w złożone procesy wieku dorosłego – przeprowadzanie analizy analogicznych zachowań dziecka, gdy owe zachowania nie są jeszcze tak bardzo złożone, aby dojść do złożonych zachowań człowieka dorosłego.

  • Znaczenie praktycznebadania nad dziećmi w zakresie psychologii rozwojowej są prowadzone, aby uczynić ich życie lepszym.

  • Ciekawe pole badańmiłość do dzieci, fascynacja ich zachowaniem i rozwojem.

Podobne prace

Do góry