Ocena brak

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Rola mediów w prymitywizacji życia społecznego i dostarczaniu wzorów zachowań o cechach przemocy

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Brutalizację życia społecznego wiąże się z wzorami, jakie zwłaszcza młodzi ludzie czerpią z mediów i sieci internetowej. Badania wykazały, że nie kontrolowane, długotrwałe oglądanie scen agresji w telewizji i agresywne gry komputerowe zwiększają poziom i gotowość do działań o cechach przemocy. Działania prawne nakładające znaczne kary na stacje telewizyjnej, i twórców niektórych witryn i programów, są ciągle mało skuteczne. Dowodzi się także, iż najokrutniejsze filmy i seriale cieszą się dużą popularnością.

A kryje się za nimi przecież mechanizm desensybilizacji widza, który uodparnia się na obrazy z przemocą, i z czasem oczekuje ich więcej, co zgodnie z zasadą „popyt reguluje podaż" zwiększa liczbę tego typu filmów i pro­gramów. Poszukuje się więc innych form obrony, przez tworzenie konkuren­cyjnych, korzystnie działających programów, w tym także uświadamiających i pobudzających do refleksji nad zjawiskami przemocy, programów edukacyj­nych i rozwijających. Ważne jest także, aby znane osobistości i ludzie popularni wspomagali działania naprawcze, sprzyjając kształtowaniu osobis­tych norm zapobiegających przemocy. Z danych nad skutkami obserwowania scen przemocy w telewizji wynika, że gotowość do stosowania agresji w czasie późniejszym jest większa wówczas, gdy badany identyfikuje się z agresorem, ze sprawcą.

Gdy już mowa o relacji telewizja-przemoc, trzeba także pamiętać, że oglądanie scen przemocy może stanowić dla małego dziecka doświadczenie urazujące. Jest to jednak już odrębnym problemem.

Podobne prace

Do góry