Ocena brak

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc rodzinna

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Pisałam już o tym, że przemoc ta może mieć różną treść i być stosowana przez różnych członków rodziny. Do szczególnie trudnych należą formy nadużycia seksualnego. I choć wcale nie są, jak się okazuje, skrajnie rzadkie, to czyny te są objęte tabu kazirodztwa, co bardzo komplikuje ich ujawnianie i interwencję specjalistów. Maria Beisert przedstawiła złożony dynamiczny model powstania i utrzymywania się czynów kazirodczych w rodzi­nie, co jest związane nie tylko -jak się zwykle sądzi - z patologią sprawcy, ale także z dysfunkcjonalnością układu małżeńskiego (zaburzone relacje seksualne) i całego systemu rodzinnego.

Pisze ona, że „prawdopodobieństwo uruchomienia mechanizmów prowadzących do kazirodztwa tkwi w systemie rodzinnym od początku jego istnienia". Rozpoznanie funk­cjonujących w rodzinie reguł umożliwia pomoc poszczególnym członkom i całej rodzinie, w tym także sprawcy.

Podobne prace

Do góry