Ocena brak

Psychologia procesów poznawczych - Gotowość percepcyjna

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

W okresie przechowania w pamięci sensorycznej człowiek szuka schematu, do którego najlepiej pasują elementy sensoryczne. Gotowość percepcyjna zależy zarówno od determinant zewnętrznych jak i wewnętrznych. Do determinant zewnętrznych zaliczamy:

1. Częstość uprzednich doświadczeńSmakosz alkoholi bardzo łatwo rozpozna przedstawione na rycinie marki produktów.

2. Konsekwencje poznawcze. W przypadku bodźców wieloznacznych ludzie wykazują tendencję do spostrzegania i interpretowania sytuacji identycznie jak to robią inni. Jeśli więc zdarzy się nieszczęśliwy wypadek (np. omdlenie na ulicy), to jeśli inni nie reagują, to jednostka również nie podejmie interwencji. Zjawisko polegające na tym, że wzrost liczby świadków powoduje zmniejszenie tendencji do udzielania pomocy psychologowie społeczni określają mianem efektu rozproszenia odpowiedzialności.

Do determinant wewnętrznych zaliczamy z kolei:

1. Monopol - unikatowość. Im bardziej unikatowa kategoria, tym wyższa gotowość.

Człowiek dysponujący tylko dwoma kategoriami pamięciowymi będzie wykorzystywał je z większą łatwością aniżeli ktoś, kto dysponuje bardzo dużą liczbą kategorii. Do ludzi dysponujących niewielką liczbą kategorii pamięciowych należą dogmatycy - interpretacje czarno-białe (vide wykład o strukturach poznawczych – małe zróżnicowanie).

2. Wewnętrzna organizacja systemu kategorii. Łatwiej jest wykorzystywać kategorie posiadające wyraźną organizację wewnętrzną aniżeli kategorie izolowane.

3. Konsekwencje motywacyjne - obronność percepcyjna (Bruner, Postman, 1947).

Obronność percepcyjna polega na obniżeniu progu rozpoznawania dla bodźców zagrażających dla jednostki.

Podobne prace

Do góry