Ocena brak

Psychologia cech G.W. Allporta

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

  • Cechy jako podstawowe jednostki strukturalne osobowości

  • Definiował cechy jako predyspozycje do reagowania w określony sposób

  • Uważał, że cechy rzeczywiście istnieją i są osadzone w „systemie neuropsychicznym”(cechy wynikają z fizycznych i biologicznych różnic między ludźmi)

  • Klasyfikował cechy:

-klasyfikacja nomotetyczno-idiograficzna (opis cech charakterystycznych dla -wszystkich ludzi i takich które są charakterystyczne dla jednostek)

-Dyspozycje dominujące-cechy które tak silnie wpływają na zach. człowieka, że praktycznie każde zach. można do niej odnieść

-Dyspozycje centralne (uczciwość, uprzejmość, itd.)

-Dyspozycje wtórne – to cechy najmniej wyraziste

  • Przedkładał badania idiograficzne nad nomotetyczne

Podobne prace

Do góry