Ocena brak

Psychologia a antropologia

Autor /merlin Dodano /19.04.2011

Psychologia wyrosła z filozofii, kiedyś była to psychologia filozoficzna. Psychologia doświadczalna wchodzi w skład nauk szczegółowych i bada te zjawiska, które można poznać doświadczalnie. Nie zajmuje się problemem duszy ludzkiej.

Psychologia racjonalna korzysta z badań psychologii doświadczalnej, ale musi pamiętać, że jest nauka filozoficzną i opiera się na metafizyce. Rozważania dotyczące struktury ontycznej człowieka są przeprowadzane na gruncie metafizycznym i mogą być uzupełniane o dane z zakresu psychologii doświadczalnej, ale tylko wtedy, gdy ilustruje ona ustalenia metafizyczne. Nie wolno zaś budować antropologii posługując się tylko danymi uzyskanymi przez nauki szczegółowe czy nauki doświadczalne.

Podobne prace

Do góry