Ocena brak

PSYCHOKINEZA

Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013

Zdolność człowieka do oddziaływania na różne przedmioty za pomocąwysiłku psychicznego (myślowego), bez żadnego z nimi kontaktufizycznego. Znane są i dobrze udokumentowane (sfotografowane) przypadkiprzemieszczania lub zawieszenia w przestrzeni różnych przedmiotów samąsiłą woli. Zdolność tę posiadają bardzo nieliczni ludzie. Wyjaśnienianaukowego dla tego zjawiska szuka się w materialnych procesachwywoływanych aktywnością psychiczną człowieka.

Uważa się, że w pewnychtrudnych do przewidzenia warunkach jest on w stanie generować z siebiepewne pole, które na pewien czas neutralizuje siły grawitacyjne.Występowanie zjawisk psychokinezy jest także dowodem na istnienie ->BIOPOLA i w jakimś sensie wyjaśnia możliwość występowania wzajemnegokontaktu energetycznego między ustrojami żywymi. Patrz też ->TELFKINEZA.

Podobne prace

Do góry