Ocena brak

PSYCHOFIZYCZNA JEDNOŚĆ CZŁOWIEKA

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Jeżeli paradoksalnym będziemy nazywać coś dziwnego, nie-prawdopodobnego np. z tego powodu, iż jest  ścisłą jednością ele-mentów i czynników róŜnorodnych, o wręcz przeciwstawnym cha-rakterze, to człowiek jest niewątpliwie bytem wysoce paradoksal-nym. Między innymi realizuje w sobie - ze swej istoty - jedność cielesności i psychiczności. W jego psychice wyróżniają się trzy warstwy: strumień świadomości, sfera zdolności i sprawności (dyspozycji), sił i tendencji, oraz „ja" - podmiot poprzednich warstw, spełniacz czynności.

Podobne prace

Do góry