Ocena brak

Psychoanaliza

Autor /Tara Dodano /07.04.2011

 

Psychoanaliza, w szerokim znaczeniu tego słowa koncepcje teoretyczne rozwijające się w filozofii na przestrzeni wieków, mające na celu wyjaśnienie struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka, także zjawisk społecznych i kulturowych, działaniem nieświadomych (podświadomych) mechanizmów motywacyjnych pozostających we wzajemnym konflikcie. W węższym znaczeniu: specyficzna metoda diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, polegająca na odkrywaniu, interpretacji i rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów emocjonalnych pacjenta. Historycznie psychoanaliza wywodzi się z psychiatrii francuskiej J.M. CharcotaP. Janeta oraz wiedeńskiej J. Breuera z poł. XIX w., głównie z badań nad histeriąhipnozą. Właściwym twórcą psychoanalizy był S. Freud.

Podobne prace

Do góry