Ocena brak

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Kryteria diagnostyczne

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

a) Kryteria podstawowe

 • pozornie normalny rozwój prenatalny i perinatalny

 • rozwój psychomotoryczny w zasadzie normalny przez pierwsze sześć miesięcy życia lub opóźniony od urodzenia

 • normalny obwód głowy przy urodzeniu

 • zwolnienie tempa przyrostu obwodu głowy po urodzeniu u większości dzieci

 • utrata uprzednio nabytych umiejętności celowego posługiwania się rękami pomiędzy 6 a 30 miesiącem życia

 • stereotypowe ruchy rąk, np. wykręcanie/ściskanie, klaskanie/stukanie opuszkami, automatyzmy związane z wkładaniem rąk do ust oraz myciem/zacieraniem rąk

 • ujawniająca się utrata zainteresowania otoczeniem, zaburzenie komunikacji, zapominanie wyuczonych słów oraz upośledzenie zdolności poznawczych

 • zaburzenia (dyspraksja) lub niemożność poruszania się

b) Kryteria pomocnicze

 • zaburzenia oddychania w czasie czuwania (hiperwentylacja, zatrzymanie oddechu, gwałtowne wydmuchiwanie powietrza lub wypluwanie śliny, połykanie powietrza)

 • bruksizm

 • zaburzony rytm snu od wczesnego dzieciństwa

 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe z sukcesywnym zanikaniem i dystonią mięśni

 • obwodowe zaburzenia naczyniowo-ruchowe

 • skolioza/kifoza pogłębiająca się w ciągu dzieciństwa

 • opóźnienie wzrostu

 • hipotroficzne małe i zimne stopy; małe, szczupłe dłonie

c) Kryteria wykluczające

 • zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, zanik nerwu wzrokowego lub zaćma

 • uszkodzenie mózgu okołoporodowe lub poporodowe

 • występowanie rozpoznawalnej choroby metabolicznej lub innej postępującej choroby neurologicznej

 • nabyte schorzenie neurologiczne na skutek poważnych infekcji lub urazów głowy

Podobne prace

Do góry