Ocena brak

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Jak przebiega diagnoza i leczenie psychiatryczne dziecka

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

W celu postawienia diagnozy lekarz na pierwszym spotkaniu zbiera od obojga rodziców tzw. wywiad osobisty i rodzinny dziecka. Rodzice są pytani o rozwój dziecka od chwili ciąży, porodu poprzez okres dzieciństwa do dnia dzisiejszego. Wywiad rodzinny dotyczy wszystkich członków najbliższej rodziny dziecka( jest to ważne ze względu na możliwe tło genetyczne i środowiskowe problemów dziecka). Czasami rodzice proszeni są o dostarczenie wszystkich dokumentów dotyczących dziecka/ opinie ze szkoły, psychologiczne, karty informacyjne pobytów w szpitalu).

Kolejnym etapem tworzenia diagnozy jest badanie dziecka, które może zająć od 1 do 3 spotkań oraz wykonanie badan dodatkowych( badania krwi, moczu, EEG, EKG, badanie okulistyczne, słuchu, czasami tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), badań psychologicznych, ew. dodatkowych konsultacji w zależności od podstawowego schorzenia

Po postawieniu diagnozy lekarz wdraża leczenie, które sprowadza się do leczenia farmakologicznego i/lub terapii(rodziny, indywidualnej lub grupowej). Dziecko przyjmujące leki musi być pod stałą opieką lekarską.

Podobne prace

Do góry