Ocena brak

Przywództwo transakcyjne

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Przywódca prowadzi nieustanną wymianę ze swoimi podwładnymi, co jest konsekwencją odmienności ich interesów; dąży do uzyskania jak najwyższej efektywności, używając kombinacji władzy formalnej i nieformalnego wpływu. Rozpoznaje, modyfikuje i spełnia potrzeby i oczekiwania podwładnych oraz reaguje na zmieniające się sytuacje. Dzięki temu wywołuje lub zwiększa zaangażowanie podwładnych.

Typologie przywódców transakcyjnych:

  • przywódcy naturalni – dysponują wrodzonymi predyspozycjami przywódczymi, postrzegają wzorce przywództwa przez całe życie, doskonalili swe umiejętności przywódcze świadomie, mają samodyscyplinę potrzebną wybitnym przywódcom

  • przywódcy ukształtowani postrzegają wzorce przywództwa przez całe życie, doskonalili swe umiejętności przywódcze świadomie, mają samodyscyplinę potrzebną wybitnym przywódcom

  • przywódcy potencjalni – niedawno zetknęli się ze wzorcami przywództwa, uczą się umiejętności przywódczych, mają samodyscyplinę potrzebną wybitnym przywódcom

  • przywódcy potencjalni – nie zetknęli się ze wzorcami lub stykali się z nimi w niewielkim zakresie, nie uczą się umiejętności przywódczych, chcą stać się przywódcami

Przywódcy transakcyjni traktują swoją organizację instrumentalnie, formalne nagrody i kary manipulują nimi w celu uzyskania pożądanych warunków, które wywołują pożądane zachowania.

Wyróżnia się też przywódców: narcystycznych, zaborczych, uwodzicielskich, roztropnych.

Efektywny lider transakcyjny ciągle rozpoznaje, wywiera wpływ i spełnia zmieniające się oczekiwania podwładnych, jest w ciągłym pogotowiu, ponieważ umiejętność odczytywania oczekiwań jest podstawą jego przywództwa.

Podobne prace

Do góry