Ocena brak

Przywództwo cenowe

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Oprócz formalnych pisemnych lub ustnych umów o współpracy oferentów ich kooperacja może być również wynikiem milczącej zgody, dotyczącej zaniechania pewnych środków polityki zbytu, których stosowanie mogłoby szkodzić pozostałym oferentom.

Dobitnym przykładem milczącego porozumienia jest przywództwo cenowe. Polega ono na tym, że oferenci przy ustalaniu własnej ceny sprzedaży kierują się polityka cenową jednego z nich - tzw. przywódcy cenowego. Nie oznacza to oczywiście, że w takim przypadku podporządkowani oferenci rezygnują z innych zabiegów o wzrost udziału w rynku, ograniczają je jednak do oddziaływań z zakresu instrumentarium niecenowego. Na ogół przywódcą cenowym staje się najsilniejsze przedsiębiorstwo działające na rynku, np. częściowy monopolista lub zachowujący się heteronomicznie silniejszy duopolista, które skłania innych oferentów do przyjęcia ceny ustalonej przez siebie za parametr, do którego muszą się dostosować w obawie przed wywołaniem zatargu, który mógłby się skończyć poniesieniem wysokich strat bądź nawet wyeliminowaniem z rynku.

Oprócz opisanego wyżej przypadku, określanego czasem jako dominujące przywództwo cenowe, wyróżnić można również tzw. barometryczne przywództwo cenowe. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy na rynku występuje nie jedno a kilka silnych przedsiębiorstw. Wówczas słabsi oferenci dostosowują się do polityki prowadzonej przez grupę dominujących przedsiębiorstw, obserwując ich zachowania, tak jak wskazania barometru.

Podobne prace

Do góry