Ocena brak

Przywilej ottoński

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Koronacja cesarska umocniła zwierzchnią władzę Ottona I nad książętami sąsiednich państw, których jużwcześniej sobie podporządkował, przede wszystkim jednak wiązała go z Rzymem. Cesarz, wkrótce pokoronacji, wydał przywilej dla Kościoła rzymskiego, któremu przyznawał bardzo rozległe terytorium,dwie trzecie Italii, zapewniał wolny wybór papieża, lecz z obowiązkiem złożenia cesarzowi przysięgiwierności przed przyjęciem sakry, zastrzegł sobie i następnym cesarzom jako najwyższej instancji prawoprzyjmowania skarg na urzędników Państwa Kościelnego.

Jan XII uznał za naruszenie swoich praw, gdy cesarz walcząc z Berengarem II podporządkował sobieterytorium Rawenny, podjął więc kontakty z cesarskimi wrogami. Otton uznał to za złamanie przysięgiwierności, przybył powtórnie (963) do Rzymu i wymógł od Rzymian przysięgę, że nie przystąpią doelekcji papieża bez jego zgody i będą czekać na zatwierdzenie wyboru.

Jana XII wezwał na synod, a gdynie przybył, urządził sąd zaocznie, doprowadził do ogłoszenia jego depozycji i wyboru nowego papieża,Leona VIII (963-965). Rzymianie uznali to za pogwałcenie zasady, że papież nie jest przez nikogo sądzony,gdy więc Otton I opuścił miasto, przywrócili rządy Jana XII, który jednak zmarł po kilku miesiącach.

Podobne prace

Do góry