Ocena brak

Przystąpienie i wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Przystąpienie do spółki następuje w formie umowy po wniesieniu wkładu. Wypowiedzenie udziału przez wspólnika i rozliczenie z tym wspólnikiem. Umowa spółki cywilnej m02:e zostać zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony .

Jeśli jest zawarta na czas nieoznaczony , wspólnik ma prawo wystąpić ze spółki wypowiadając swój udział na 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego, z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminu wypowiedzenia, także wtedy gdy spółka została zawartą na czas oznaczony.

Podobne prace

Do góry