Ocena brak

Przystąpienie i wystąpienie wspólnika w spółce jawnej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Przystąpienie następuje po podpisaniu umowy spółki wniesienie wkładów.

Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.

Podobne prace

Do góry