Ocena brak

Przysposobienie dziecka według prawa rzymskiego

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Adopcja adoptioprzyjęcie innej osoby do rodziny i pod władzę. Dwa rodzaje adopcji:

  • przysposobienie adoptioczynność prawna (adoptujący i ojciec); w prawie przedjustyniańskim – drogą potrójnej mancypacji (syna – córkę lub wnuka wystarczyło raz mancypować) (osób alieni iuris) i utraty przez to władzy ojcowskiej, a patria potestas adoptujący uzyskiwał drogą pozornego procesu windykacyjnego in iure cessio. Justynian uprościł czynność do oświadczenia stron w sądzie (w obecności dziecka mającego prawo sprzeciwu); dwa rodzaje adopcji: pełna atoptio plena – adoptujący był krewnym wstępnym dziecka które przechodziło pod władzę i do rodziny adoptującego; niepełna adoptio minus plenaadopcja przez osobę obcą – dawała dziecku prawo dziedziczenia beztestamentowego bez przejścia pod jego władzę ojcowską.

  • Arrogacja – dotyczyła dorosłych mężczyzn sui iuris (pater familias) – arrogowany przechodził z całym majątkiem i ew. podległymi mu osobami pod władzę i do rodziny agnatycznej arrogującego. Podlegała kontroli kapłanów i państwa – uchwała zgromadzenia ludowego (comitia curiata; calata)– w prawie poklasycznym i justyniańskim – drogą reskryptu cesarskiego

  • legitymacja legitymatiouznanie dziecka (zrodzonego z konkubinatu liberi naturales) za prawe, umożliwiło to powstanie patria potestas. Za Konstantyna wykształciły się trzy sposoby legitymacji:

  • małżeństwo legitimatio per subsequens matrimonium

  • rozporządzenie cesarza (jeden z konkubentów nie żyje) legitimatio per rescriptum principis

  • legitimatio per oblationem curiae – zrodzony z konkubinatu syn stawał się dekurionem (członkiem rady municypalnej) , córka wychodziła za mąż za dekuriona – można było uznać za dzieci prawe podlegająca patria potestas – by pozyskać zamożnych członków rady municypalnej obciążonych odpowiedzialnością finansową za pobór podatków.

Podobne prace

Do góry