Ocena brak

PRZYSIĘGA HIPOKRATESA

Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013

Przyrzeczenie o dochowaniu wierności zasadom etyki określonym przez ->HIPOKRATESA, składane przez lekarzy już w starożytności, a obecnie wnieco zmodyfikowanej formie także przez absolwentów studiów medycznych.Treść przysięgi Hipokratesa wraz z innymi zasadami i normamipostępowania lekarskiego, np. zapisanymi w tzw. "deklaracji genewskiej",wchodzą w skład -> DEONTOLOGII lekarskiej. A oto fragment tekstuprzysięgi Hipokratesa:

"...Biorąc na świadków Boga Ojca, Syna i Ducha Św., że będę przestrzegałwszystkiego, co jest przysięgą objęte - na ile to będzie w mojej mocy, wtakim stopniu, w jakim mi moje zdolności pozwolą.

Wiedzę tę: wszystkie jej przepisy przekazywać będę otwarcie i rzetelnie uczniom moim, mojegomistrza i pozostałym, którzy związali się moralnie przepisami medycyny.Ponadto, że przy leczeniu chorych stosownie do sił moich i zdolnościrzetelnie stosować będę niezbędne środki. Niczyjej choroby niezaniecham. Nie wyrządzę zła. Nie dam nikomu trucizny, nawet na jegoprośbę, ani kobiecie ciężarnej nie podam napoju do zabicia płodu. Życiemoje i moją wiedzę zachowam czyste i nieposzlakowane. Chorujących nakamienie nie będę operować, lecz pozostawię to przedsięwzięciedoświadczonym w tej nauce.

Do jakkiegokolwiek domu przyjdę, aby nieśćchorym pomoc, będę się wystrzegał wszelkiego nadużycia, wszelkiegozepsucia, wszelkiej nieobyczajności, także rzeczy lubieżnych, czyprzedmiotem moich zabiegów będą ciała kobiet czy mężczyzn. O tym, cozobaczę lub usłyszę w trakcie leczenia, nikomu tego nie wyjawię, leczzachowam całkowite milczenie, jeśli będę rozumiał, że należy o tymzamilczeć. Niech mi się pomyślnie szczęści tak w życiu moim jak isztuce, gdy będę w całości i sprawiedliwie wypełniał tę przysięgę iniech zyskam sobie chwałę na wieczność. Gdybym zaś złamał i okazał siękrzywoprzysiężcą, niech spotka mnie wszystko przeciwne. Amen..."

Podobne prace

Do góry