Ocena brak

Przysadka gruczołowa

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Płat przedni (lobus anterior) albo przysadka gruczołowa (adenohypophysis) składa się, jak wiemy, z części głównej, części pośredniej i części guzowej.

Część główna (pars principalis) albo obwodowa stanowi największą część płata przedniego. Jej komórki gruczołowe układają się w gniazda i pasma nabłonkowe, rozgałęzione wśród sieci szerokich naczyń włosowatych zatokowych; są one od nich oddzielone cienką błoną podstawową utworzoną z włókienek kratkowych. Między tymi włókien kami znajdują się nieliczne fibroblasty, histiocyty i komórki tuczne.

Komórki nabłonkowe części głównej wykazują wybitne zróżnicowanie wyrażające się między innymi różnym stosunkiem do barwników kwaśnych i zasadowych. Na tej podstawie wyróżniono dwa główne typy komórek: komórki barwnikochłonne i barwnikoodporne. Komórki barwnikochłonne występują w dwu zasadniczych odmianach: 1) jako komórki a, czyli kwasochłonne, tj. takie, które w swej cyto-plazmie zawierają ziarnistości barwiące się barwnikami kwaśnymi, np. cozyną (stąd druga ich nazwa — komórek eozynochłonnych), i 2) komórki [3, czyli z asa d och łon ne, zawierające ziarnistości barwiące się barwnikami zasadowymi. Wśród komórek zasado-chłonnych wyróżniono jeszcze barwiące się odmiennie komórki 8. Komórki barwnikoodporne, czyli komórki y, mają cytoplazmę słabo zasadochłonną, nie zawierającą wy raźnych ziarn is tośc i.

W głównej części płata przedniego prócz zróżnicowanych komórek należących do trzech powyższych zasadniczych odmian występują również komórki macierzyste niezróżnicowane. Część ich tworzy zespólnic (syncytia), składające się z bezziarnistej masy cytoplazmatycznej i licznych jąder komórkowych nie oddzielonych granicami międzykomórkowymi. Na obwodzie tych zcspólni można obserwować wyodrębniające się komórki niezróżnicowane i różnicujące się komórki a, [3 i y, znajdujące się w różnych stadiach rozwoju i zawierające ewentualnie różne ilości cytoplazmatycznych barwniko-chłonnych ziarenek.

Wydzielanie ma tu charakter dwojaki, albo typu merokrynowego, albo holokryno-wego. W pierwszym przypadku komórki wydalają swe ziarnistości barwnikochłonne do krwi i tracą swą barwliwość. Natomiast w przypadku wydzielania holo-krynowego komórka gromadzi dużą ilość zlewających się z sobą ziarnistości kwaso-luh zasadochłonnych, a następnie degenerując przemienia się cala w kropelkę koloidowej kwaso- lub zasadochłonncj wydzieliny.

W pewnych stanach ustroju w części głównej płata przedniego występują inne jeszcze odmiany komórek. W czasie ciąży komórki powiększają się i w cytoplazmie gromadzą liczne drobne ziarnistości kwasochłonne. Komórki takie nazywamy «ciążo-ymi». W przypadkach kastracji w przysadce występują duże zasadochłonnc komórki «kastracyjnc» zawierające wodniczki.

Część guzowa (pars tuberalis) płata przedniego jest bardzo silnie unaczyniona  między naczyniami zawiera gniazda i pasma komórek o słabo zasadochłonnej bez-ziarnistej eytoplazmie. Komórki te pokrywają szypułę przysadki aż do dolnej granicy lejka.

Podobne prace

Do góry