Ocena brak

Przyrodnicze uwarunkowania ROZWOJU ROLNICTWA

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Rozwój rolnictwa na poszczególnych obszarach świata jest uzależniony od różnorodnych czynników przyrodniczych. Przede wszystkim od klimatu, stosunków wodnych, gleb i ukształtowania terenu. Wpływ warunków przyrodniczych na rolnictwo można wyrazić w formie twierdzeń o występujących w tym zakresie zależnościach. Oto najważniejsze z nich:

- uprawa roślin wymaga dostatecznej ilości ciepła i wilgoci umożliwiających rozwój roślin (od 6ºC - 30ºC);

- długość okresu wegetacyjnego zmniejsza się ze wzrostem szerokości geograficznej;

- im teren upraw wzniesiony wyżej nad poziomem morza, tym okres wegetacji krótszy;

- im większe nachylenie terenu, tym trudniejsze warunki prowadzenia uprawy rolnej;

- wpływ żyzności gleby na stopień wykorzystania gatunków przez rolnictwo;

- niedostatek, lub nadmiar wody powodują hamowanie rozwoju rolnictwa.

Przedstawione zależności rolnictwa od warunków naturalnych umożliwiają nam ocenę przydatności poszczególnych regionów na świecie dla celów rolniczych. Warunki naturalne decydują o tym też, które gatunki roślin są uprawiane w poszczególnych obszarach świata. Każdy gatunek roślin ma optymalne dla niego warunki wegetacji.

Podobne prace

Do góry