Ocena brak

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Czynniki naturalne ktore decyduja o rozwoju rolnictwa to:

a)klimat

b)rzezba terenu

c)jakosc gleb

d)zasoby wody

e)okres wegetacyjny

Czynniki pozarolnicze decydujace o rozwouj rolnictwa:

a)wsparcie ze strony panstwa (kredyty pozyczki)

b)wspolpraca przemyslu maszynowego, chemicznego, przetworstwa spozywczego oraz rolnictwa

c) dostep do oswiaty rolnej

d) zwiekszenie poziomu kultury rolnej

Czynniki sprzyjajace rolnictwu:

a)dlugi okres wegetacji roslin

b)naslonecznienie

b)wystarczajaca ilosc opadow

Czynniki niesprzyjajace rolnictwu:

a)zroznicowanie pogody

b)male opady w czasie okresu wegetacyjnego, letnie nawalnice, gradobicia, przymrozki wiosenne, jesienne, silne wiatry, wyniszczanie gleb

Rejony o najleprzych walorach rolniczych:

a) Nizina Slaska - najdluzszy okres wegetacji 220 dni, lagodny klimat, dobre gleby, czarne ziemie

b)Zulawy Wislane - lagodny klimat gl;eby - mady

c)Wyzyna Lubelska - gleby - czarnoziemy

d)obnizenie podkarpackie - czarne ziemie

e)Kujawy - dobry klimat, dobre gleby, malo opadow

Podobne prace

Do góry