Ocena brak

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Prawo międzynarodowe wymaga, żeby każdy statek posiadał określoną (i tylko jedną) przynależność państwową. Przynależność ta jest szczególnym węzłem łączącym statek z państwem i wiąże się z nią szereg konsekwencji prawnych. Statek nabywa przynależność przez rejestrację w określonym państwie, które wydaje wówczas dla niego odpowiednie dokumenty, będące m.in. dowodem jego przynależności.

Zewnętrznym znakiem przynależności jest podnoszenie przez statek bandery (flagi) określonego państwa.Ustalenie warunków przyznawania przynależności pozostawia się prawu wewnętrznemu. Warunki te państwa określają zazwyczaj w ten sposób, żeby między statkiem a państwem bandery istniała rzeczywista więź (np. co najmniej połowa własności statku jest w rękach polskiej osoby, siedziba armatora w Polsce). Niektóre państwa przyznają jednak swoją przynależność państwową bez zwracania uwagi na jakąkolwiek rzeczywistą więź ze statkiem. Są to państwa tzw. wygodnych (albo tanich) bander, np. Liberia.

Właściciele statków pływających pod „tanimi banderami” płacą znacznie mniejsze podatki i opłaty oraz nie są związani rygorystycznymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, warunków pracy i zabezpieczenia socjalnego. Państwa „tanich bander” nie są w stanie sprawować kontroli nad „swoimi” statkami.

Podobne prace

Do góry