Ocena brak

PRZYMUS ZASTĘPSTWA

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Pojęciem tym należy objąć obowiązek sporządzenia skargi przez podmioty powołane do pomocy prawnej reprezentacji stron.

Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skarga kasacyjna może być sporządzona tez przez doradcą podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przymus zastępstwa nie obowiązuje gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy skarg wnosi prokurator lub RPO.

Przymus zastępstwa obowiązuje bezwzględnie. Oznacza to, że jeżeli skarga nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego lub w zakresie wyznaczonym przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego podlega odrzuceniu.

Uzupełnienie skargi kasacyjnej przez jej podpisanie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego może nastąpić  tylko w ustawowym terminie do jej wniesienia.

Ustanowienie przymusu zastępstwa ogranicza dostęp do skargi kasacyjnej osobom, które nie mają środków do pokrycia kosztów zastępstwa. To ograniczenie strony dostępu do skargi kasacyjnej może być zniesione, jeżeli stronie zostanie przyznana pomoc prawna, ale w ustawowym terminie do wniesienia skargi.

Podobne prace

Do góry