Ocena brak

Przymus natychmiastowy

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

W uzasadnionych przypadkach, kiedy grozi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, ciężka szkoda dla gospodarki państwa, wymaga tego szczególny interes społeczny organy Policji, Straży Granicznej, UOP, straży pożarnej, Celne mogą stosować uproszczone postępowanie egzekucyjne. Nie wymaga ono przedstawiania tytułu wykonawczego, decyzji o wszczęciu postępowania, upomnienia, wystarczy polecenie ustne. W tym postępowaniu można stosować odebranie rzeczy ruchomej, wykonanie zastępcze oraz przymus bezpośredni.

Do góry