Ocena brak

Przymus bezpośredni

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji drogą zagrożenia zastosowania lub zastosowania bezpośrednio skutecznych środków z zastosowaniem siły fizycznej włącznie. Środek ten można stosować tylko w ostateczności. Przymus stosuje egzekutor, który doręcz zobowiązanemu tytuł wykonawczy oraz postanowienie z informacją o możliwości zastosowania przymusy bezpośredniego. W szczególnych przypadkach można zastosować przymus bezpośredni po ostrzeżeniu ustnym przez egzekutora.

Podobne prace

Do góry