Ocena brak

Przymioty bytowe Boga

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Przymioty bytowe B.:

  • Prostota. B. jest bytem bezwzględnie prostym, w B. nie ma złożoności, jest bezwzględnie metafizycznie prosty, jest nieskończony, czyli nie ma w Nim żadnego ograniczenia. Jest przeto bezwzględnie, metafizycznie prosty, bez złożoności.

  • Duchowość. Jest czystym duchem, materia jest ograniczona wielkością masy, energii. W B. każde ograniczenie sprzeciwiałoby się Jego nieskończoności.

  • Transcendencja. Odrębność od świata. B. jest rzeczowo i istotowo różny od świata, czyli transcendentny. Pismo Św. przedstawia odrębność, bezwzględną doskonałość, transcendencję i zwierzchność B. nad światem. B. jest wspólnotą Trzech Osób.

  • Jedyność. Monoteizm, jako przeciwstawienie politeizmowi i dualizmowi. Na jedyność B. wskazuje sama obserwacja otaczającego nas wszechświata a miano jedność praw rządzących naturą.

  • Niezmienność. B. jest samą i czystą rzeczywistością, toteż nie może być w Nim zmienności, czyli przejścia z możności do aktu. Stosunek między przyczyną zmienności - Bogiem, a podmiotem zmienności – stworzeniami. Zmiany dokonują się w stworzeniach pod wpływem B.

  • Wieczność. Wieczność (Boecjusz) – bezkresne posiadanie jednocześnie całego doskonałego życia. Jest wieczny, a przeto nie ma początku ani końca, ani nie ma w Nim jakiegokolwiek następstwa w trwaniu czasowym – to oznaczenie na brak czasowego początku i końca oraz na brak jakiejkolwiek zmiany w czasie.

  • Nieograniczoność, Wszechobecność ( immanencje B). dogmat ten oparty jest na powszechnym nauczaniu i wynika z symbolu atanazjańskiego. Immanencja polega na jego obecności przyczynowej we wszystkim, co istnieje. Jest to obecność w zakresie tzw. przyczyn zewnętrznych: sprawczej, wzorczej i celowej. B. jest wewnątrz każdej rzeczy nie tylko jako ten, kto czyni to z miłości.

Podobne prace

Do góry