Ocena 5.0 1 głos

Przykłady wykorzystania narzędzi informatycznych w marketingu

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Systemy informatyczne w firmie mogą powstawać na indywidualne zapotrzebowanie, jak również mogą wykorzystywać oprogramowanie istniejące, ogólnodostępne, z podstawowej grupy programów komputerowych. Zależeć to będziezarówno od wielkości firmy, jej możliwości finansowych jak i od dojrzałości organizacyjnej.

Informatyka daje każdemu z menedżerów w firmie kilka typów narzędzi. Do ich podstawowej grupy należą edytory tekstów (takie jak Word, Ami Pro), arkusze kalkulacyjne (do nich należą np. Lotus, Quatro, Excel), bazy danych (np.Acces), zintegrowane pakiety (np. Works), które łączą w sobie wszystkie wyżejwymienione funkcje oraz mniejsze programy tworzone na indywidualne potrzeby,współpracujące z wyżej wymienionymi.

Programy z pierwszej grupy służą zasadniczo do pisania tekstów, chociaż możliwe jest również dokonywanie w nich prostych obliczeń i rysowanie wykresów.Współczesne edytory tekstów mogą być pomocne w konkretnych sytuacjachw komórce marketingowej. Przypuśćmy, że komórka marketingowa przygotowuje ofertę handlową i chce ją rozesłać do setki swoich klientów. Dzięki edytorowi, list będzie wyglądał efektownie, co nie jest bez znaczenia (w przypadku marketingu bezpośredniego od niego zależy 20 % sukcesu !), a samo przygotowanietak dużej ilości listów jest stosunkowo proste. Nie jest konieczne np. za każdymrazem wprowadzanie danych adresata i odbiorcy. Można umieścić te informacjew prostej bazie danych edytora i wówczas to zadanie ograniczy się do ułożeniapapieru na drukarce.

Arkusze kalkulacyjne z założenia dają duże możliwości jeśli chodzi o liczeniei tworzenie wykresów. Można za ich pomocą choć nie jest się specjalistą dokonywać obliczeń np. finansowych czy statystycznych. Arkusze kalkulacyjne możemy wykorzystywać na kilka sposobów. Po pierwsze można za ich pomocądokonywać bieżących obliczeń i zestawień. Po drugie można tak je zbudować,aby były pomocne wielokrotnie i czerpiąc dane z bazy danych firmy, móc przeprowadzić analizy . Np. firma ma podjąć decyzję o wyznaczeniu celówhandlowych dla swoich przedstawicieli każdorazowo po dokonaniu analizy kwartalnej wielkości sprzedaży.

Warto więc, aby nie powtarzać zapisów i wprowadzania kompletu danych za każdym razem, przygotować arkusz tak, by wprowadzićtylko kilka zmieniających się czynników, a obliczenia dokonywały się już automatycznie. Np. w General Bottlers odpowiednio zaprojektowany arkusz kalkulacyjny pozwala na tworzenie dowolnych raportów wykorzystujących dane z głównejbazy danych w firmie.

Systemy zarządzania bazami danych są programami służącymi do przechowywania i przetwarzania informacji podobnych np. danych o klientach (adresy, kontakty, zamówienia, zwroty itp.), o konkurencji (lokalizacja, aktywność w branżyitp. ). Pozwalają one zarówno na wprowadzanie danych jak i ich aktualizację.Mogą one stanowić doskonałe źródło informacji wewnętrznej.

Na przykład korzystając z bazy danych naszych klientów, możemy przeanalizować zakupy poszczególnych klientów w czasie, sprzedaż poszczególnych produktów poprzezróżne kanały dystrybucyjne, na różnych obszarach geograficznych itp. Te danestanowią podstawę do analizy znajomości naszej firmy, atrakcyjności produktówna poszczególnych rynkach, efektywności sprzedaży poszczególnych handlowców itd.

Korzystanie z arkuszy oraz systemu zarządzania bazą danych i poświęcenie własnego czasu na zaznajomienie się z ich możliwościami z pewnością jest dobrym rozwiązaniem dla małych firm, których tymczasowo nie stać na zakupieniespecjalistycznych programów. Na rynku oprogramowań znaleźć można gotowerozwiązania działające np. w środowisku Windows. Cześć z nich służy konkretnym, wyspecjalizowanym komórkom w firmie (np. finansom, rachunkowości,magazynowi i są to najpowszechniej stosowane programy).

Na polskim rynkuistnieją również programy pomocne przy podejmowaniu decyzji marketingowych.Np. firma Estymator rozpowszechnia program o nazwie Kampania, zawierającyaktualne dane o czytelnikach i widzach w Polsce. Przyjmując kryteria segmentu,który nas interesuje, możemy w krótkim czasie uzyskać za jego pomocą podpowiedz, gdzie nasze ogłoszenia będą miały szansę być przez nich zauważone.

Podobne prace

Do góry