Ocena brak

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo podstawowe

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Podstawowe pośrednictwo polega na wolności każdego człowieka. Łaska Chrystusa nie likwiduje wolności człowieka, dla którego jest ona dawana. Człowiek jest wezwany do nawrócenia, do odwrócenia się od zła i do zwrócenia się ku Bogu, do realizacji czynów sprawiedliwości. "Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawości, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia." (Rz 6,9).

W momencie nawrócenia i chrztu, człowiek dorosły nigdy nie jest usprawiedliwiony pasywnie. Współpracuje w dziele swego usprawiedliwienia przez akt nawrócenia. Jeszcze wyraźniej to widać w sakramencie pokuty, gdzie akty penitenta należą do materii sakramentu. Dzięki łasce, człowiek może dokonywać czynów zasługujących na życie wieczne. Zasługa ludzka nic nie dodaje do skuteczności zasługi Chrystusa, wręcz przeciwnie, to Chrystus nam wysłużył, aby nasze działanie było zasługujące.

Można też powiedzieć, w pewnym sensie, że wierzący jest pod pewnym kątem sprawiedliwy a pod innym grzeszny i niesprawiedliwy. Niegodziwiec jest już potencjalnie sprawiedliwy, jeżeli jest włączony w Chrystusa, w którym dokonuje się pojednanie. Na ziemi sprawiedliwy pozostaje grzesznikiem, ponieważ przynajmniej częściowo jest pod wpływem grzechu. Możemy więc powiedzieć, że sam człowiek, na tyle na ile jest on sprawiedliwy, pod wpływem Chrystusa, doprowadza do zjednoczenia z Bogiem swoje grzeszne istnienie, przez odwrócenia się od grzechu.

To pośrednictwo podstawowe, polegające na przyjęciu w wierze pośrednictwa Chrystusa, człowiek może wykorzystać w posłudze dla kogoś drugiego. Oczywiście nie może mu wysłużyć łaski, która mogła by go zbawić, ale może się wstawiać za niego, dzięki jednoczącej w Chrystusie miłości, która tworzy jedno z tym, którego się kocha. " Jeżeli ktoś wypełnia wolę Bożą, wypada według prawa przyjaźni, które jest ponad wszelkim prawem, że Bóg wypełni swoją wolę przyznając zbawienie obu osobom" .

W Mistycznym Ciele Chrystusa dokonuje się nieustanna cyrkulacja łaski, pochodząca od jednego źródła jakim jest Jezus Chrystus, Głowy tego Ciała. Dzięki uczestnictwu wszystkich członków tego Ciała, zapewnia On jego jedność witalną i wspólnotę wszystkich w miłości. Kiedy mówimy o członkach Ciała, musimy pomyśleć o ludziach, którzy do niego jeszcze nie należą, ale mają w nim naznaczone swoje miejsce, ponieważ Chrystus umarł za wszystkich i wszyscy są powołani.

W tym wypadku również, to pośrednictwo nic nie dodaje pośrednictwu Chrystusa. przeciwnie czerpie ono z Niego swoją skuteczność. Nie jest jednak zbyteczne. To co znaczy modlitwa Chrystusa, tyle też jest warta, proporcjonalnie, modlitwa tego, który modli się z Nim i przez Niego. Łaska dana jednemu wierzącemu może być owocem modlitwy innego człowieka, mając za jedyną przyczynę miłosierną wolę Bożą i zbawczą wolę Jezusa Chrystusa.

Wszyscy jesteśmy wezwani do modlitwy jedni za drugich, nawet za niewierzących, ponieważ modlitwa ta ma moc zbawczą, dzięki miłosierdziu Bożemu. W ten sposób, Bóg chciał podnieść stworzenie do godności przyczyny, co prawda podporządkowanej ale realnej, w przekazywaniu wielkich darów życia i błogosławieństwa, którymi Bóg chce podzielić się ze wszystkimi.

Podobne prace

Do góry