Ocena brak

PRZYKŁADY ALIANSÓW STRATEGICZNYCH

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Międzynarodowy alians strategiczny browaru Grolsch:

Przykładem aliansu strategicznego może być przedsięwzięcie znanego holenderskiego koncernu Grolsch. Musiał on sprzedać swój browar w Niemczech Wickuler GmbH firmie niemieckiej Brau & Brunnen AG, która zajęła się dystrybucją piwa Grolscha w Niemczech. Dzięki takiemu rozwiązaniu holenderski producent piwa mógł dokonać penetracji niemieckiego rynku. Konieczność podjęcia takiej decyzji wynikła stąd, że rynek niemiecki jest wyjątkowo trudny dla zagranicznych browarów chcących rozwijać tam swą działalność. Piwo jest produktem, którego nabywcy odznaczają się dużą lojalnością wobec lokalnych marek i wejście na rynek z obcą marką jest trudne. Umowa z browarem Brau & Brunnen umożliwiła Grolschowi dotarcie do ok. 30 tys. kawiarń i barów należących do niemieckiego koncernu.

Przykładem aliansu strategicznego, stworzonego na takiej samej zasadzie doboru partnerów i w tej samej branży, może być związek polskiego browaru Żywiec z holenderskim Heinekenem. Polski producent piwa sprzedał Holendrom część swych akcji, licząc przede wszystkim na to, że dzięki możliwości korzystania z badań marketingowych partnera i z jego sieci dystrybucji będzie miał lepszy dostęp do rynków zagranicznych.

 

 Międzynarodowy alians strategiczny w branży komputerowej:

Przykładem takiego właśnie aliansu strategicznego może być współdziałanie trzech czołowych firm komputerowych – IBM, Motorola i Apple Computers przy pracach nad stworzeniem nowego mikroprocesora. Zapewne żadnej z tych wielkich firm nie udałoby się samodzielnie opracować tego istotnego elementu komputera.

Alians strategiczny miał charakter czasowy, tzn. po opracowaniu nowego elementu komputera firmy konkurują między sobą finalnymi produktami.

 

Międzynarodowe alianse strategiczne Philipsa:

Innym przykładem takiego aliansu strategicznego jest joint venture między holenderskim Philipsem a niemieckim Siemensem. Stworzono wspólny projekt badawczy o wartości 1 mln USD pod nazwą MegaSubmicrom, którego celem było rozwijanie produkcji półprzewodników. Te dwie firmy, będące od lat konkurentami, postanowiły podjąć współpracę, aby podzielić koszty i ryzyko.

Interesującym przykładem aliansu strategicznego na rynku europejskim jest joint venture Philipsa i amerykańskiej firmy Whirpool , co miało umożliwić firmie z USA wejście na rynek europejski. Korzyścią dla Philipsa miało być skoncentrowanie się na wybranych grupach produktów w celu umocnienia pozycji rynkowej w związku z wprowadzeniem zasad Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej po 1992 roku.

Podobne prace

Do góry