Ocena brak

Przyimki z Celownikiem

Autor /Karen Dodano /06.04.2011

 

Przyimki z Celownikiem :

 1. aus ( z, ze środka )

 2. bei ( u, przy, koło )

 3. gegenuber ( naprzeciwko )

 4. mit ( z )

 5. nach ( po, do, według )

 6. seit ( od )

 7. von ( od, z, o )

 8. zu ( do )

W celowniku :

 1. ab ( od )

 2. auBer ( oprucz )

 3. entgegen ( wbrew )

 4. gemaB ( zgodnie z )

 5. zufolge ( według )

Przyimki z Biernikiem
 1. durch ( przez )

 2. fur ( dla, za )

 3. gegen ( przeciwko, około )

 4. ohne ( bez )

 5. um ( wokół, dookoła )

 6. etlang ( wzdłuż )

Z biernikiem
 1. bis ( aż, do )

 2. wider ( przeciwko, wbrew )

Przyimki z Dopełniaczem :

 1. anstatt ( zamiast )

 2. trotz ( mimo )

 3. wahrend ( podczas )

 4. wegen ( z powodu )

 5. aufgrund ( na podstawie )

 6. anlaBlich ( z okazji )

 7. auBerhalb ( na zewnątrz )

 8. betreffs ( odnośnie )

 9. hinsichtlich ( ze względu )

 10. infolge ( wskutek )

 11. innerhalb ( wewnątrz )

 12. seitens ( ze strony )

 13. zugunsten ( na korzyść )

 

Podobne prace

Do góry