Ocena brak

Przygotowanie rozmowy oceniającej.

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Zarówno oceniający, jak i oceniany winni przygotować się do rozmowy. Oceniany powinien przygotować prezentację osiągniętych wyników w stosunku do zadań wcześniej mu postawionych oraz opracować swój ”bilans aktywności zawodowej”. Bilans służy za podstawę wymiany stanowisk w trakcie rozmowy i winien być przekazany kilka dni wcześniej.

Bilans aktywności zawodowej pracownika obejmuje następujące pytania:

  • Jakie zadania mi postawiono i w jaki sposób je wykonałem?

  • Jakie istotne fakty miały miejsce od ostatniej oceny? Moje główne dokonania, zasadnicze trudności na jakie natrafiłem?

  • Jak zapatruję się na moją działalność na tym stanowisku w przyszłości?

  • Co robię, by doskonalić się osobiście i zawodowo?

  • Jakich rad, pomocy, współdziałania oczekuję od firmy, by móc doskonalić się lub rozwinąć nowe możliwości?

  • Czy czuję się zaadaptowany do stanowiska? Czy jest ono odpowiednie do moich potrzeb i możliwości? Czy pragnę zmienić to stanowisko? Na co orientuję się w tej pracy patrząc długofalowo?

  • Czy jest jeszcze coś istotnego, co powinienem przy tej okazji przekazać?

Obowiązki przełożonego w etapie przygotowania rozmowy są następujące:

  • przygotowanie wstępnej oceny (na podstawie bilansu aktywności zawodowej), o której zostanie powiadomiony zainteresowany pracownik;

  • przemyślenie i określenie nowych zadań, jakie można by postawić ocenianemu;

  • zadbanie, by okoliczności i warunki rozmowy były sprzyjające (dysponować dostateczną ilością czasu, wyeliminować możliwość przeszkód i przerw w rozmowie, wybrać odpowiedni czas i miejsce).

Podobne prace

Do góry