Ocena brak

Przygotowanie projektów aktów normatywnych przez org. adm. centralnej

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

I Wskazania :

- ustawę należy redagować tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w niej norm wyrażała intencje prawodawcy

- zadania należy budować zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając długich, wieloczłonowych zdań złożonych

- należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi

Tryb opracowywania, uzgadniania, usuwania rozbieżności stanowisk oraz oceny projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej normuje regulamin pracy RM.

Opiniowanie projektów co do ich zgodności należy do zadań Komitetu Integracji Europejskiej.

Podobne prace

Do góry