Ocena brak

PRZYGOTOWANIE OFERTY PRACY

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

 

1. Wprowadzenie pensji.Doświadczenia przeprowadzone w niektórych biurach dowiodły, że umieszczenie oferowanej pensji w ogłoszeniu (w przeciwieństwie do określenia "w zależności od doświadczenia") przyciąga więcej i lepszych kandydatów. Zostało to potwierdzone przez wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez psychologów w USA. Dlatego zamieszczenie w naszej ofercie pensji będzie bardzo ważne.

2. Dobry opis firmy, stanowiska i miejsca pracy. Od dobrze przygotowanego opisu firmy zależy, czy stanie się ona atrakcyjna dla potencjalnego pracownika. Trzeba spowodować aby kandydat był zainteresowany pracą akurat w tej firmie, której ogłoszenie czyta. Określimy czym firma różni się od konkurencji, jakie produkty, usługi oferuje, jakie są możliwości awansu oraz czy firma zapewnia rozwój (szkolenia). Ważne jest określenie misji firmy, ilości zatrudnionych osób, opisanie dotychczasowych osiągnięć i najbliższych planów. Podajemy nazwę miejscowości lub miasta wraz z krótkim opisem. Często atrakcyjne otoczenie może przyciągnąć nowych pracowników.

3. Nazwa stanowiska. Nagłówek oferty jest pierwszym elementem jaki czyta zainteresowany - powinien rzucać się w oczy i zawierać w sobie sprecyzowaną charakterystykę stanowiska.

4. Profesjonalizm. Oczywiście w ofercie pracy nie może być mowy o błędach stylistycznych czy gramatycznych - świadczyłoby to o braku profesjonalizmu.

5. Różne sposoby kontaktu. Podanie wielu możliwości kontaktu kandydata z firmą - faxem, E-mailem, pocztą zdecydowanie usprawni i zwiększy liczbę zgłoszeń. 6. Oferta jako wyzwanie. Przedstawienie oferty pracy w formie wyzwania, a oferowanego stanowiska jako niezbędnego do usprawnienia czy rozszerzenia działalności firmy może stać się atrakcyjne dla kandydata, który powinien utożsamiać się z ofertą. Musi mieć świadomość, że wzrost firmy i jej rozwój zależy również od niego. Szczególnie ważne jest przyciągnięcie i zainteresowanie tzw. kandydatów pasywnych czyli ludzi nie poszukujących obecnie pracy, a szukających nowych wyzwań na płaszczyźnie zawodowej. Kandydat taki musi być przekonany o swojej niezbędności, o możliwości rozwiązania istniejących problemów firmy. Poza tym dobrze jest umieścić informacje o atmosferze panującej w firmie, o sposobach jej działania czy o potencjalnych współpracownikach.

Ogłoszenie ma za zadanie przyciągnąć potencjalnych kandydatów, jednocześnie , poprzez sprecyzowane określenie zadań i obowiązków kandydata, przeprowadzić wstępną selekcję.

Podobne prace

Do góry