Ocena brak

Przyczyny zróżnicowania płac

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Zróżnicowanie płac wynika z tego, że pomiędzy pracującymi istnieje ogromne zróżnicowanie i to pod wieloma względami:

1) pod względem wieku;

2) pod względem płci;

3) pod względem rasy, narodowości lub religii;

4) pod względem wykształcenia i doświadczenia;

5) pod względem wrodzonych zdolności.

W przypadku niedostatecznego dostosowania do siebie płac i cen na rynkach poszczególnych czynników produkcji - dochodzi do tego, że płace pracowników nisko kwalifikowanych są nieproporcjonalnie niskie w stosunkach do prac pracowników kwalifikowanych, znacznie bardziej opłaca się zatrudniać pracowników niewykwalifikowanych. W poziomach płac i wynagrodzeń nie można pominąć różnic wynikających ze szczególnych uzdolnień posiadanych, np. przez lekarzy, artystów, aktorów i sportowców którzy korzystają z poniekąd monopolistycznej sytuacji i otrzymują wynagrodzenie, które można zakwalifikować jako rentę. Różnice w poziomie płac pomiędzy poszczególnymi działami wynikają z wielu przyczyn, do których należą:

-uciążliwość i niebezpieczeństwo pracy;

-konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia i wymaganych kwalifikacji;

-wielkość wyposażenia kapitałowego na pracownika;

-wielkość podaży pracy itp.

Podobne prace

Do góry