Ocena brak

PRZYCZYNY ZMIAN PULI GENOWEJ POPULACJI

Autor /Herakles Dodano /23.02.2012

 

Pojedynczy osobnik diploidalny może mieć tylko dwa allele (jedna forma genu zajmująca dane miejsce w chromosomie) dla każdego z swoich genów. Jednakże populacja swobodnie krzyżujących się osobników dysponuje wszystkimi rodzajami alleli, jakie się tu pojawiają.

Pula genowa populacji jest to suma wszystkich genów u wszystkich osobników populacji. Warunkiem zachodzenia ewolucji jest istnienie różnicowania alleli czyli zmienność genetyczna.

Gdyby jej nie było, nie byłoby ewolucji, gdyż nie istniałaby żadna możliwość wyboru. Zmienność genowa może być spowodowana zmiennością rekombinacyjną odmiennych alleli w trakcie produkcji komórek rozrodczych.

Podobne prace

Do góry