Ocena brak

PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Przyczyny wygaśnięcia umowy możemy podzielić na:

I. przewidziane w samej umowie – nie rodzi problemów, gdyż sama umowa określa warunki i czas jej wygaśnięcia; przyczyny wygaśnięcia:

1. upływ czasu na jaki umowa została zawarta

2. spełnienie się warunku rozwiązującego

3. wypowiedzenie umowy zgodnie z jej postanowieniami (gdy liczba stron w umowie wielostronnej spadnie do określonego minimum - umowa taka wygasa)

II. nieprzewidziane w jej postanowieniach

1. za zgodą wszystkich stron umowy

2. utrata podmiotowości przez jedną ze stron

3. jednostronne wycofanie się z umowy (jeśli umowa tego nie przewiduje)

4. powstanie sytuacji uniemożliwiającej wykonanie umowy

5. pogwałcenie umowy przez drugiego kontrahenta

6. zasadnicza zmiana okoliczności

7. powstanie nowej normy ius cogens

8. wpływ wojny

9. na skutek trwałego jej niestosowania

Podobne prace

Do góry