Ocena brak

Przyczyny utraty stanowiska przez Prezydenta RP

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Kadencja Prezydenta upływa w 5 lat po objęciu urzędu, licząc od dnia złożenia przysięgi, ale w wypadkach wyjątkowych urząd prezydenta może wcześniej ulec opróżnieniu. W myśl art. 131 ust. 2 K następuje to w razie:

  1. śmierci Prezydenta,

  2. zrzeczenia się urzędu,

  3. trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, co stwierdza Zgromadzenie Narodowe większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia,

  4. złożenie Prezydenta z urzędu orzeczeniem TS,

  5. stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta lub z innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze.

Podobne prace

Do góry