Ocena brak

Przyczyny transformacji modelu partii politycznej

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Zmiany zachodzące w partiach to efekt presji otoczenia społecznego. Przekształcenia w środowisku politycznym wymuszają przeobrażenie struktury oraz funkcji partii. Adaptacja pasywna (reagowanie na zachodzące w środowisku zmiany) oraz adaptacja aktywna (umiejętność przewidywania przyszłych kierunków ewolucji otoczenia społecznego). Transformacja modelu partii (model masowy model wyborczy) osłabiła możliwości adaptacyjne partii. Partia jako siła polityczna najbardziej reagująca na wszelkie procesy destabilizujące system społeczny.

Transformacja modelu partii masowej w partię wyborczą

  1. Przeobrażenie struktury społeczeństw postindustrialnych transformacja postaw kulturowych elektoratu oraz systemu wartości. Atomizacja i indywidualizacja społeczeństwa prowadzi do zaniku kolektywnej solidarności dominującej w partiach masowych. Zróżnicowanie socjalne i kulturowe elektoratu. Zmiany gospodarcze: zmniejszenie liczby ludzi zatrudnionych w produkcji, na rzecz usług (nowa klasa średnia). Kurczenie się takich grup społecznych jak klasa robotnicza oraz klasa średnia (burżuazja).

  2. Organizacyjny i instytucjonalny rozwój współczesnych systemów politycznych – zmiana finansowania partii. Subwencje państwowe. Nowoczesne technologie komunikacyjne (rezygnacja z pośrednictwa niższych szczebli partyjnych). Personalizacji kampanii wyborczej. Ideologia zastąpiona osobowością lidera. Relatywna słabość partii wyborczych w porównaniu z partiami masowymi.

Podobne prace

Do góry