Ocena brak

Przyczyny rozwiązania spółki z o.o

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Przewidziane w umowie

Może być podjęta uchwała w sprawie rozwiązania spółki.

Może być ogłoszona upadłość w tej sytuacji utrata bytu prawnego przez spółkę następuje po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z ustawą z 2003 roku prawa upadłościowe i naprawcze.

Inne przyczyny przewidziane przepisami prawa

Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. Jest to możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Podobne prace

Do góry