Ocena brak

Przyczyny powstawania wad wymowy

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

- Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego-nieprawidłowa budowa języka i podniebienia, zniekształcenia zgryzu, anomalie zębowe, przerost 3-ciego migdała, polipy, skrzywienie przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa

- Nieprawidłowe funkcjonowanie i budowa narządów mowy-niska sprawność języka i barw, zakłócająca praca mięśni napinających i przywodzących wiązadła głosowe, trudności koordynacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady, nieprawidłowa praca zwierającego pierścienia gardłowego, brak pionizacji języka

- Nieprawidłowa budowa i funkcje narządu słuchu-zaburzenie analizy i syntezy słuchowej, wybiórcze upośledzenie słuchu, obniżenie słyszalności, zaburzenie słuchu fonematycznego

- Warunki nie sprzyjające uczeniu się mowy

- Nieprawidłowe wzorce wymowy, zła atmosfera, styl wychowania i postawy rodziców, brak stymulacji rozwoju mowy-nieprawidłowe funkcjonowanie OUN, dyslalia ośrodkowa i centralna

- Psychiczne podłoże dyslalii

- Opóżniony rozwój psycho-motoryczny - dyslalia rozwojowa i emocjonalny dziecka

Podobne prace

Do góry