Ocena brak

PRZYCZYNY POWSTAWANIA ORAZ ROLA I ZNACZENIE WIELKICH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

KORPORACJE TRANSNARODOWE - przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną lub inną w co najmniej dwóch krajach oraz posiadające – również w co najmniej dwóch krajach – swe oddziały lub filie będące w całości lub części własnością państwa macierzystego i działające pod jego kontrolą. Ich działalność obejmuje wszystkie formy międzynarodowych powiązań rzeczowych.

Zajmują się więc handlem, usługami, przepływem czynników produkcji(kapitału, wiedzy technicznej). Na ich działalność ma więc wpływ polityka ekonomiczna krajów i zagraniczna. Starają się one (korporacje) różnice taj polityki dyskontować na swoją korzyść. Są promotorami międzynarodowej polityki ekonomicznej. Często prowadzą własną politykę ekonomiczną nie zawsze spójną z polityką krajów, w których mają swoje filie lub siedziby. Przyczyny powstawania: chęć wpływania na cenę, eliminowania konkurentów (dążenie do monopolizacji).

Prawie 90% korporacji transnarodowych ma swoje siedziby macierzyste w pięciu krajach: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Japonii. Ich filie są w ¾ skoncentrowane w krajach wysoko rozwiniętych, z tego przeszło połowa w europie i około 10% w Ameryce Północnej. Reszta zlokalizowana jest w krajach słabo rozwiniętych. Najwięcej filii mają korporacje amerykańskie.(1/3) i brytyjskie(1/5). W ten sposób korporacje docierają do najbardziej nawet chronionych rynków lokalnych, umieszczając tam produkcję przeznaczoną na te rynki lub rozwijając inne formy działalności gospodarczej.

Pozwala to im pokonywać nie tylko bariery taryfowe, lecz także parataryfowe i pozataryfowe. W krajach wysoko rozwiniętych przedmiotem zainteresowania korporacji jest przemysł przetwórczy, a w krajach słabo rozwiniętych przemysł wydobywczy, spożywczy, metalowy, tytoniowy i chemiczny. Rozwój przemysłu przetwórczego przez korporacje sprowadza się w tych krajach głównie do montażu wyrobów opartych na podzespołach wytwarzanych w krajach macierzystych lub w ich filiach zlokalizowanych w krajach wysoko rozwiniętych.

Do korporacji transnarodowych należą: IBM, General Motors, Toyota, Ford, Sony, Nestle, Mobil, Nissan Motor. Powiązania produkcyjne, handlowe, technologiczne i inne przedsiębiorstw miacierzystych z filiami są często rozwijane na podstawie odmiennych zasad ekonomicznych niż te, które obowiązują w krajach, gdzie filie są zlokalizowane. W ramach korporacji mogą być stosowane specyficzne formy rozliczeń finansowych, w związku z czym inne niż na rynku światowym mogą być ceny, część rozliczeń może mieć charakter rzeczowy, itp.

Korporacje tworzą około połowy światowego produktu krajowego brutto, więc ich rola w międzynarodowych stosunkach gospodarczych jest bardzo duża. Formalnie i nieformalnie oddziałują one na pozostałe podmioty zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza na rządy i organizacje międzynarodowe.

Podobne prace

Do góry