Ocena brak

Przyczyny powstawania długów publicznych

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Kiedy powstaje dług publiczny ? Wtedy, gdy strumień dochodów jest innych rozmiarów niż strumień wydatków. W wyniku porównania powyższych czynników zauważymy, iż powstaje bądź nadwyżka bądź deficyt budżetowy. Nas interesuje zjawisko deficytu. Mówiąc krótko kiedy deficyt budżetowy jest większy niż finansowe zasoby publiczne powstaje dług publiczny, który jest sumą deficytów z poprzednich okresów.

Przejdźmy teraz do kwestii przyczyn, które powodują powstawanie długu. Główną przyczyną powstania długu jest stale utrzymujący się deficyt budżetowy, który w konsekwencji przkształca się w dług. Inna przyczyna to okres zwiększonych wydatków, których trzeba dokonać zaciągając pożyczki, które to następnie należy sfinansować – no i znów powstaje lub zwiększa się nasz dług. Oczywiście czas kiedy wydatki są większe i ważniejsze niż w innym okresie to przede wszystkim czas wojen lub kryzysów gospodarczych. Odmiennym przypadkiem jest stan kiedy władza rządząca nie chce podnieść podatków tylko woli zaciągnąć pożyczki, ponieważ uważa, iż jest to korzystniejsze rozwiązanie dla rządu. Oznacza to, że władza decyduje się dobrowolnie na proces powstawania długu, ponieważ jego powstanie przyniesie oczekiwane korzyści. Wytłumaczmy sobie dlaczego państwo woli się zadłużyć niż czerpać wpływy z większych podatków.

Na pierwszy rzut oka każdy z nas powiedziałby: po co rząd ma pożyczać od nas (między innymi), skoro może wyciągnąć od nas jeszcze więcej wskutek podniesienia podatków.

Jednak studiując politykę gospodarczą i analizując wszystkie za i przeciw oraz różne poglądy na politykę i ekonomię możemy sobie uzmysłowić, że tak naprawdę to rząd widzi w tej operacji swój cel. Wyjściowym punktem w tych wyjaśnieniach jest pojęcie inflacji, która w naszym przypadku „jest ukrytym wspólnikiem władz publicznych a wrogiem pożyczkodawców”1. Dlaczego? Władze publiczne decydują się na zaciąganie pożyczek, bo zdają sobie sprawę z tego, iż w długim okresie czasu przy wystąpieniu inflacji pożyczki same się spłacą. Widać tu przewagę państwa nad pożyczkodawcami. Państwo może narzucić pożyczkodawcom swoje warunki spłaty zaciąganych pożyczek lub zaniechaniu ich spłaty.

Podobne prace

Do góry