Ocena brak

Przyczyny podziału aparatu administracji

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

  1. funkcjonalne – różne dziedziny adm. wymagają zróżnicowanych specjalnych kwalifikacji np. adm. służby zdrowia, adm. obrony kraju.

  2. terytorialne – ze względu na podział terytorialny i wagę spraw występujących, inną np. w gminie, a inną w województwie czy w skali całego kraju

  3. organizacyjne- inne są powiązania między organami samorządowymi, a inne między samorządem a adm. rządową, czy między organami adm. rządowej wzajemnie np. między wojewodą a Prezesem RM.

Jednostki wchodzące w skład aparatu adm. nazywane są też podmiotami administracyjnymi.

Podobne prace

Do góry