Ocena brak

Przyczyny odwołania sędziego TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Sędziowie TK są nieusuwalni, chyba że sędzia zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub też sąd dyscyplinarny złożony z sędziów Trybunału Konstytucyjnego orzeknie wobec niego karę usunięcia ze stanowiska sędziego TK. Mandat sędziego wygaśnie też w razie:

  • śmierci,

  • zrzeczenia się stanowiska,

  • orzeczenia komisji lekarskiej o trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,

Wygaśnięcie mandatu musi zostać stwierdzone uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego i dopiero wtedy przed Sejmem otwiera się możliwość dokonania wyboru następcy.

Podobne prace

Do góry