Ocena brak

PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej można podzielić na trzy grupy:

  • związane z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów - sytuacja, kiedy zgoda na zawiązanie umowy została wyrażona z pogwałceniem normy prawa wewnętrznego, która ma zasadnicze znaczenie w tej dziedzinie; pogwałcenie to musi być oczywiste, czyli obiektywnie widoczne dla każdego państwa postępującego w danej sprawie, zgodnie ze zwyczajową praktyką i w dobrej wierze

  • wady oświadczenia woli

  1. przekroczenie przez przedstawiciela państwa jego upoważnienia do wyrażania zgody na związanie się umową

  2. błąd

  3. podstęp

  4. przekupienie przedstawiciela państwa

  5. przymus (groźba lub użycie siły sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego) wobec przedstawiciela państwa

  6. przymus (groźba lub użycie siły sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego) wobec państwa

  • niezgodność z ius cogens - z chwilą pojawienia się nowej normy o charakterze ius cogens, każda umowa dawniej zawarta, która jest z nią sprzeczna, traci ważność i wygasa

Podobne prace

Do góry