Ocena brak

Przyczyny nieważności decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Przyczynami stwierdzenia nieważności decyzji są:

  1. Decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

  2. Decyzja została wydana bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa.

  3. Decyzja dotyczy sprawy rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

  4. Decyzja nie została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie

  5. Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter stały

  6. Decyzja, która w razie jej wykonania wywołała by czyn zagrożony karą

  7. Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa

Podobne prace

Do góry