Ocena brak

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

1. społeczno – ekonomiczne- trudne dzieciństwo, brak książek i warunków do nauki, niski poziom kultury rodziców, trudne warunki materialne, nadmierne obciążenie dzieci praca domową

2. biopsychiczne – zależność miedzy poziomem rozwoju umysłowego dzieci a ich powodzenie czy niepowodzenie w szkole.

3. wychowawczo - dydaktyczne – świadomy i celowy wysiłek pedagogiczny, należy do nich : treść, formy, metody i środki nauczania, system zasad dydaktycznych, różne sposoby aktywizowania uczniów na lekcji oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, poziom zawodowych kwalifikacji nauczycieli, ich pozycja społeczna itp.

Podobne prace

Do góry