Ocena brak

Przyczyny kryzysu 1929 - 1933

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

1\ niestabilność globalnego popytu, czego skutkiem był spadek inwestycji i konsumpcji (wskutek wzrostu niepewności działania i załamania się zaufania inwestorów), a także: czynniki demograficzne, regres w budownictwie, negatywny wpływ ustawy celnej,

2\ redukcja podaży pieniądza; w latach 1930-33 w USA jedna trzecia banków zbankrutowała, w konsekwencji czego nastąpiła znacząca redukcja podaży pieniądza,

3\ nieoczekiwana deflacja; w latach 1929-33 wystąpiła spirala zadłużenia i deflacji, co przyczyniło się do bankructwa banków i pogłębienia się kryzysu,

A funkcjonowanie technicznie wadliwego systemu waluty złotej, co - przy nieoczekiwanej deflacji w USA - doprowadziło do rozprzestrzeniania się skutków kryzysu między krajami.

Podobne prace

Do góry