Ocena brak

PRZYCZYNY KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

W socjologii konfliktu wymienia się trzy przyczyny tego zjawiska:

1. Procedury związane z rozszerzeniem konfliktów są tak skonstruowane, że rzadko prowadzą do rozstrzygnięcia wszystkich problemów spornych. Rozwiązuje się przede wszystkim sprawy zasadnicze. W nowych warunkach te drugorzędne przyczyny konfliktów mogą urosnąć do rangi bardzo ważnych, powodując zaognienie sytuacji.

2. Przyczynami napięć, jakie utrzymują się po zakończeniu konfliktów, są postawy, nawyki i wzory postępowania, ukształtowane w czasie konfliktu. Jak wskazują badania psychologiczne, łatwiej jest przejść od współpracy do konfliktu niż od konfliktu do współpracy. Takie postawy jak agresja, nienawiść, podejrzliwość, uprzedzenie, nieufność wywierają istotny, negatywny wpływ na pokonfliktowa normalizację stosunków między niedawnymi przeciwnikami.

3. Trzecim źródłem pokonfliktowych napięć jest zerwana albo poważnie ograniczona sieć obiegu informacji. Szczególnie ważne jest odbudowanie zinstytucjonalizowanych form obiegu informacji, albowiem w czasie konfliktu ulegają one zablokowaniu.

Podobne prace

Do góry