Ocena brak

Przyczyny, istota, rodzaje niepowodzeń szkolnych

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

NIEPOWODZENIA SZKOLNE

Są to wyraźne rozbieżności między wymaganiami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły, a zachowaniem ucznia oraz uzyskiwanym przez niego wynikami.

NIEPOWODZENIA SZKOLNE

Wychowawcze, dydaktyczne

Ukryte, jawne

Przejściowe, względnie trwałe

Drugoroczność, odsiew

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

Zależne, niezależne

-lenistwo -długotrwała choroba

-niechętny stosunek do nauki - zła amt.w rodzinie

-nieodpowiednie zachowanie w szkole - niedostatki dydakt.

Przyczyny społeczne i ekonomiczne, przyczyny biopsychiczne(nadpobudliwość), przyczyny dydaktyczne(błędy i usterki metodyczne, niedostateczna znajomość ucznia, brak opieki ze strony szkoły nad uczniami). ŚRODKI ZARADCZE: profilaktyka pedagogiczna, diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna.

Niepowodzenia szkolne mogą występować w różnych zakresach działalności i wymagań szkoły. W zakresie nauczania uczenia się nazywamy je niepowodzeniami dydaktycznymi, zaś niepowodzenia w zakresie kształtowania postaw cech charakteru określamy niepowodzeniami wychowawczymi.

Niepowodzenia w pracy dydaktycznej mogą mieć charakter ukryty bądź jawny:

niepowodzenia ukryte występują, gdy nauczyciel nie dostrzega mniejszych lub większych braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, mimo że braki tego rodzaju istnieją. Ukryte niepowodzenia powodują trudności i zahamowania w nauce.

niepowodzenia jawne powstają zazwyczaj z niepowodzeń ukrytych. Występują one wówczas, gdy nauczyciel stwierdza określone braki w opanowaniu przez ucznia materiale i w rezultacie ocenia jego wyniki pracy jako niezadowalające.

Jan Konopnicki traktuje niepowodzenia szkolne jako proces, w którym wyróżnia się cztery fazy:

  • w pierwszej fazie ujawniają się braki w wiadomościach głownie w języku ojczystym i matematyce.

  • w drugiej fazie braki są już tak duże, że uczeń nie może nadążyć za innymi i korzysta z nielegalnej pomocy.

  • w trzeciej fazie pojawiają się oceny niedostateczne, świadczące o tym, że nauczyciel dostrzegł poważne braki w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.

  • faza czwarta to drugoroczność a więc powtarzanie klasy.

Podobne prace

Do góry